Imke Nissen-Plaggemars en Gonny Massa, twee bevlogen professionals die elkaar op de werkvloer hebben leren kennen. Wij staan voor: kwaliteit, deskundigheid, een preventieve en persoonlijke werkwijze. Deze kernwoorden vormen de basis voor Ripple Training.

 

 

Gonny Massa

De afgelopen 26 jaar ben ik werkzaam geweest binnen het Sociaal Domein als o.a. algemeen maatschappelijk werker, schoolmaatschappelijk werker primair onderwijs en aandachtsfunctionaris. Ook heb ik deelgenomen aan diverse projecten & pilots, ik noem er een paar;
Multidisciplinair team “Maatwerk” (Wrap Around Care) aanpak voor intensieve ondersteuning multiproblem gezinnen. Expert team multiproblem huishoudens: advies aan proces regisseurs van het Sociaal Plein (gemeente), die de regie voeren over/voor gezinnen en Buurtbemiddeling.

Naast mijn werkzaamheden voor Ripple Training werk ik als praktijkbegeleider voor een algemeen maatschappelijk werk team. Ik mag hun ondersteunen in de uitvoering van hun prachtige werk. 

Voor mij is het van belang om aan te sluiten bij de leefwereld van mensen en van daaruit samen te werken, op zoek naar hun eigen kracht, van waaruit het zelf oplossend vermogen wordt gestimuleerd.

 

 

Imke Nissen-Plaggemars

Ik heb jarenlang gewerkt als senior gezinsmanager binnen de Jeugdbescherming in Amsterdam. In deze periode werkte ik intensief samen met multiproblem gezinnen (als gezinsvoogd, jeugdreclasseerder en jeugdhulpverlener). Ik was regievoerder van betrokken hulpverlening en daarnaast gaf ik supervisie aan mijn directe collega’s.

Tevens heb ik, als ambulant begeleider, ervaring opgedaan in het voortgezet onderwijs.

Momenteel ben ik werkzaam als algemeen maatschappelijk werker, schoolmaatschappelijk werker en als aandachtsfunctionaris bij een welzijnsorganisatie.

Daarnaast heb ik een eigen coachpraktijk en coach ik mensen die op zoek zijn naar meer balans tussen werk en privé.

Tijdens mijn werk-carrière, hield ik me naast de inhoud, altijd bezig met de kwaliteit van de hulpverlening. Mensen in beweging zetten is mijn passie, zodat er een duurzame en positieve verandering teweeg wordt gebracht. Ik geloof in een persoonlijke benadering, zodat, vanuit deze verbinding, een training volledig op maat aangeboden kan worden. Niet standaard, maar passend bij jouw organisatie en visie.