Deze training geeft inzicht in de 5 stappen van de Wet Meldcode, inclusief het nieuwe afwegingskader. Zowel interne als externe routes worden helder in kaart gebracht, zodat iedere professional precies weet hoe te handelen als er mogelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De werkwijze van Veilig Thuis komt aan bod, evenals de verwijsindex. De professional kan zijn eigen casuïstiek inbrengen tijdens de training, zodat inzichtelijk wordt hoe de Meldcode in de praktijk gebruikt kan worden. Tijdens de training zorgen we voor voldoende interactie, laten we filmpjes zien en doen de deelnemers een quiz. Op
deze manier zal de professional geboeid blijven tijdens de training.

Uiteraard is het mogelijk deze training op maat aan te passen.

Inhoud: Verbeterde Wet Meldcode inclusief interne en externe routes

  • Kennis over vormen kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Uitleg 5 stappen wet Meldcode (inclusief de afwegingsvragen) passend bij ieder zijn werksoort
  • Meldcode en interne route
  • Meldcode en externe route
  • Werkwijze Veilig Thuis
  • Informatie Verwijsindex
  • Duur training: 3 uur
  • Max aantal deelnemers: 10 deelnemers
  • Prijs: Op aanvraag

Deze training bieden wij ook online aan.