Als vrijwilligers ondersteunend zijn aan een organisatie waar voornamelijk professionals werken is de organisatie verplicht de nieuwe Wet Meldcode in te voeren. Dit betekent dat de organisatie tevens verantwoordelijk is voor de juiste begeleiding van vrijwilligers als het gaat om verantwoordelijkheden m.b.t. de Meldcode.


‘De vrijwilliger kan het verschil maken’


Deze training geeft de vrijwilliger handvatten hoe om te gaan met signalen die zij waarnemen tijdens hun contact met de hulpvrager. Op deze wijze wordt duidelijk voor de vrijwilliger welke stappen zij wèl en nìet kunnen nemen. Verantwoordelijkheden worden tijdens deze training helder in kaart gebracht. Tijdens deze training is er ruimte voor het inbrengen van eigen praktijkvoorbeelden.

Uiteraard is het mogelijk deze training op maat aan te passen.

Inhoud: Training Vrijwilligers

  • Uitleg 5 stappen wet Meldcode (inclusief de afwegingsvragen)
  • Meldcode en interne route
  • Meldcode en externe route
  • Kennis over vormen kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Noodzaak vroegtijdig signaleren
  • Hoe doe je dat?
  • Subjectief en objectief waarnemen
  • Werkwijze Veilig Thuis
  • Prijs: op aanvraag