Tijdens deze training worden coördinatoren van vrijwilligers getraind in de begeleiding en coaching van vrijwilligers m.b.t. de werkwijze van de Wet Meldcode. Er wordt ingegaan op de noodzaak van vroegtijdig signaleren en wat de verantwoordelijkheden en grenzen zijn van de vrijwilliger. Daarnaast worden de verantwoordelijkheden van de coördinator helder in kaart gebracht. We maken gebruik van rollenspellen en er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek zodat de training levendig en interactief wordt.

Uiteraard is het mogelijk deze training op maat aan te passen.

Inhoud: Train de Trainer

  • Terugkoppeling Wet Meldcode
  • Noodzaak vroegtijdig signaleren
  • Invloed en impact referentiekader
  • Hoe signaleer ik objectief (waarden/normen)
  • Hoe coach ik medewerkers/vrijwilligers
  • Samenwerking/afstemming bij leidinggevende/coördinator
  • Verantwoordelijkheden medewerker/leidinggevende/coördinator
  • Duur training: 4 uur
  • Max. aantal deelnemers:10
  • Prijs: Op aanvraag