Huiselijk geweld en kindermishandeling is de afgelopen jaren toegenomen, het is van essentieel belang dat professionals geschoold worden in vroegtijdig signaleren. Door vroegtijdig te signaleren kan veel schade voorkomen worden. Alle professionals en vrijwilligers die werken binnen het sociaal domein kunnen het verschil maken, door o.a. tijdig leren in te grijpen. Dit vergt deskundigheid en moed, maar ook inzicht in eigen referentiekaders. Wat zijn de eigen normen en waarden van de professional? Wat zijn objectieve en subjectieve waarnemingen en hoe registreer je zo objectief mogelijk de signalen? Door hier bewust van te worden wordt deskundig handelen bevorderd. Tijdens de interactieve training maken we gebruik van inbreng van eigen casuïstiek, een spel en filmpjes.

Uiteraard is het mogelijk deze training op maat aan te passen.

 

Inhoud: vroeg signalering kindermishandeling en huiselijk geweld

 • Terugkoppeling Wet Meldcode
 • Noodzaak vroegtijdig signaleren
 • Hoe doe je dat
 • Belemmerende en beschermende factoren
 • Context gerichte benadering van signalen
 • Invloed en impact referentiekader
 • Subjectief en objectief waarnemen
 • Uitleg en oefenen risicotaxatie instrument (bijv. LIRIK)
 • Duur training: 4 uur
 • Max. aantal deelnemers: 10
 • Maatwerk: prijs op aanvraag