Een confronterend gesprek waarbij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling worden besproken, een slecht nieuws gesprek, een motivatie gesprek. Dit zijn een aantal voorbeelden van gesprekken die met regelmaat gevoerd worden door professionals binnen het sociaal domein. Door bewust gebruik te maken van gesprekstechnieken neemt de kwaliteit van de hulpverlening toe. Tijdens deze training maken we gebruik van een acteur zodat, door het spelen van een rollenspel, de professional inzicht krijgt in eigen handelen.

Uiteraard is het mogelijk deze training op maat aan te passen.

 

Inhoud: Gespreksvoering

  • Theorie essentiële gespreksvaardigheden
  • Uitleg motivatiecirkel (fasen gedragsverandering) Prochaska en DiClemetie
  • Soorten gesprekken (bespreken signalen, motivatie gesprek, grensgesprek, weerstand)
  • Hoe behoud je een vertrouwensband met de betrokken partijen
  • Aandacht persoonlijke leervragen (casuïstiek)
  • Plenaire interactie acteur
  • Subgroep interactie acteur
  • Duur training: 2 dagdelen
  • Max aantal deelnemers: 10
  • Prijs: Op aanvraag